Rehoľné sestry sv. Kríža

V nedeľu 11. októbra 2020 navštívia našu farnosť Radošovce rehoľné sestry sv. Kríža

a predstavia nám projekt pútnického domu v Podunajských Biskupiciach.

Stretnutie s nimi bude po sv. omši pred kostolom v Radošovciach, Lopašove, Oreskom i v Dubovciach. Rehoľné sestry prinesú so sebou aj medailu blahoslavenej sr. Zdenky, ktorá bola začiatkom septembra vyhotovená v Kremnici a požehnaná pri ostatkoch sr. Zdenky v kostole v Podunajských Biskupiciach.

Sestričky sa pri tejto príležitosti obracajú na nás s prosbou o finančnú podporu projektu tohto nového pútnického domu, ktorý bude slúžiť pre pútnikov, ako duchovné zázemie, kde bude priestor na modlitbu a prijatie, no zároveň sa tu bude poskytovať aj sociálna zdravotná služba, denný stacionár, či vzdelávacie aktivity.

Jednou z možností podpory je aj zakúpenie spomínanej medaily, jej odporúčaná cena je 10,- Eur.

Medailu si môžete už teraz, alebo v priebehu týždňa pozrieť u p. kostolníčky, prípadne si ju u nej zapísať, ak budete mať záujem takýmto spôsobom dielo podporiť a nebudete môcť v nedeľu na stretnutie so sestričkami prísť osobne.