OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie -RADOŠOVCE

FARSKÉ OZNAMY

Oznamy

 

 

⇔ Sväté omše od 25. 5. do 31. 5. 2020

 


Oznam farského úradu Radošovce

Ako ste už určite zistili, zákaz verejného slávenia bohoslužieb bol od stredy zrušený. Znamená to, že od tejto nedele sa vraciame k sláveniu sv. omší podľa zavedeného rozpisu, t.j. v Radošovciach v nedeľu sv. omša o 8,00 hod. určená zvlášť pre starších a druhá o 11,00 hod. V Lopašove o 8,00 hod., Oreské a Dubovce sv. Anton o 9,30 hod. a Dubovce sv. Žofia o 11,00 hod. V týždni budú sv. omše od pondelka v Radošovciach o 18,30 hod., na filiálkach o 17,30 hod.

Zatiaľ máme obmedzený počet veriacich, ktorí sa môžu na jednej bohoslužbe naraz zúčastniť. Miesta sú označené papierikmi na sedadlách. Manželské dvojice môžu sedieť vedľa seba a členovia rodiny tiež maximálne po dvoch. Treba sa snažiť zachovať dvojmetrové rozostupy. Po naplnení kapacity kostola treba zostať pred kostolom, ale tiež treba dodržať dané medzery. Samozrejmosťou stále zostávajú ochranné prostriedky – rúška na tvári a rukavice, alebo si ruky treba dezinfikovať pri vchode do kostola.

Rozdávanie svätého prijímania sa musí tiež konať podľa hygienických požiadaviek. Veriaci čakajú na prijatie Eucharistie v primeraných odstupoch (2 metre).

V nedeľu bude prenášaná sv. omša LIVE na internete ako doposiaľ, ale mení sa čas – nebude o 10,00 hod., ale o 11,00 hod.

Stále zostáva v platnosti dišpenz pána arcibiskupa ohľadne platnosti nedeľnej sv. omše počas pandémie vírusu Covid – 19, čiže nemáte hriech, ak sa v nedeľu nezúčastníte sv. omše v kostole.

         Ďakujem!


Vysielanie bohoslužieb na youtube kanále LIVE Radošovce: https://www.youtube.com/channel/UCd28rV4jH8Smy_D5aIWrVOQ


Foto z priameho prenosu faTAL a sv. omše z Radošoviec:

 viac foto po kliknutí na obrázok      

⇒ odkaz na záznam z prenosu: https://www.tvlux.sk/archiv/play/22092


VIDEO – Požehnanie organu po renovácii:


Foto zo živej krížovej cesty FOTO


Jasličková pobožnosť ⇒ FOTO       


Návšteva sv. Mikuláša vo farskom kostole  ⇒  FOTO


Foto z požehnania kalvárie vo Vieske:   ⇒TU⇐


Myšlienka KALVÁRIE…