OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie -RADOŠOVCE

FARSKÉ OZNAMY

Oznamy

 

 

⇔ Sväté omše od  3. 8. do  9. 8. 2020

 


Oznam farského úradu Radošovce

          Zatiaľ máme mierne obmedzený počet veriacich, ktorí sa môžu na jednej bohoslužbe naraz zúčastniť. Miesta už nie sú označené papierikmi, je doporučené sedieť šachovnicovo, ale nie je to príkaz. Norma pre slávenie je do 1.000 ľudí. Samozrejmosťou stále zostávajú ochranné prostriedky – rúška na tvári a rukavice, alebo si ruky treba dezinfikovať pri vchode do kostola..

Rozdávanie svätého prijímania sa musí tiež konať podľa hygienických požiadaviek. Veriaci čakajú na prijatie Eucharistie v primeraných odstupoch.

V nedeľu už nebude prenášaná sv. omša LIVE na internete ako doposiaľ !

Dišpenz pána arcibiskupa ohľadne platnosti nedeľnej sv. omše počas pandémie vírusu Covid – 19 bol zrušený, čiže každý pokrstený má povinnosť zúčastniť sa v nedeľu sv. omše v kostole. Výnimka zostáva len pre chorých a nepohyblivých.

         Ďakujem!
Vysielanie bohoslužieb na youtube kanále LIVE Radošovce: https://www.youtube.com/channel/UCd28rV4jH8Smy_D5aIWrVOQ


Foto z priameho prenosu faTAL a sv. omše z Radošoviec:

 viac foto po kliknutí na obrázok      

⇒ odkaz na záznam z prenosu: https://www.tvlux.sk/archiv/play/22092


VIDEO – Požehnanie organu po renovácii:


Foto zo živej krížovej cesty FOTO


Jasličková pobožnosť ⇒ FOTO       


Návšteva sv. Mikuláša vo farskom kostole  ⇒  FOTO


Foto z požehnania kalvárie vo Vieske:   ⇒TU⇐


Myšlienka KALVÁRIE…