Return to FARNOSŤ

Filiálky

Dubovce

Kostol sv. Antona V časti Vidovany sa nachádza kostol a  obnovený tzv. Blanárovský kríž (stavaný).  Kostol bol postavený v roku 1902. Vidovanskí občania tento kostol zasvätili ku cti sv. Antona.  Kostol sv. Žofie V  časti Vlčkovany sa nachádza kostol sv. Žofie, pred ním kríž a kaplnka.Výstavba kostola prebiehala v rokoch 1866 – 1868. Staviteľom kostola …

Lopašov

Kostol sv. Vendelína

Oreské

         Kostol sv. Medarda História kostola: V strede dediny stála iba posvätená drevená zvonica. V roku 1817 už stála malá kaplnka zasvätená sv.Medardovi biskupovi, ktorá bola obnovená v roku 1902. V roku 1923 za finančnej pomoci rodákov žijúcich v Amerike boli zadovážené zvony ( nakoľko staré boli vo vojne zrekvírované na zbrojné …