Return to FARNOSŤ

Rodáci

Vdp. KUBÍK Anton, dekan

nar.:  3. 6.1902 – Radošovce, kňazská vysviacka:  3. 7.1928, pôsobil vo Vrbovom, Veľký Cetín, Vinodol, Stará Turá, Brodské, Semerovo, Zohor, od 1958 do 1964 mimo pastoráciu, Horné Obdokovce, Bajč, Tešedíkovo, zomrel: 27. 1.1985, pochovaný v Radošovciach

 

Vdp. MIKULA Felix, ThDr., teológ a publicista

nar.: 27. 3.1906 – Vieska, kňazské štúdia absolvoval v Innsbrucku,vysvätený 26. 7.1931,pôsobil v Novom Meste nad Váhom, hovoril 13 cudzími jazykmi a v r. 1935 odchádza na Karlovu Univerzitu, Toelogickú fakultu v Prahe k p. biskupovi Mons. Jozefovi BERANOVI. Zomrel:  6. 4.1979Cleveland, OH, USA

 

Vdp. ZAŇÁT Tomáš

nar. 23.12.1906 – Radošovce, kňazská vysviacka:  8. 5.1932. Pôsobiská: Smolenice, Starý Tekov, Vráble, Dubová, Skalica, … Zomrel:  3.10.1976, pochovaný v Radošovciach

 

Vdp. KONEČNÝ Florián

nar.: 23. 4.1910 – Radošovce, kňazská vysviacka: 16. 5.1936, kaplán: Suchá nad Parnou, Tesáry nad Žitavou, Mojmírovce, od r. 1939 mimo pastorácie

 

Vdp. POBUDA Bernard, dekan

nar.:  2. 1.1913 – Radošovce, kňazská vysviacka: 18. 6.1939, pôsobiská: Topoľčany, Chtelnica, Veľké Kostoľany, Holíč, Sereď, Blatné, Horné Otrokovce, zomrel: 15. 7.2001, pochovaný v Radošovciach

 

Vdp. VOLEK Izidor

nar.: 21. 3.1913 – Vlčkovany, kňazská vysviacka: 16. 6.1940 – Bratislava. Po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán v Chtelnici, v Gajaroch, od roku 1947 ako správca fary v Plaveckom Štvrtku. Koncom roka 1952 odišiel do Ružindola, odtiaľ v roku 1964 do Kopčian. Od roku 1973 bol na dôchodku a pôsobil ako duchovný v Úss v Holíči. Zomrel: 17. 3.1983. Pochovaný je v Radošovciach.

 

Vdp. MIKULA Augustín

nar.: 23.12.1913 – Vieska , primície 29. 6.1938. Pôsobil V Banskej Bystrici a keď slúžil sv. omšu na Starých Horách, bol upozornený sestričkami, aby sa nevracal, že je v nebezpečenstve. Zo Starých Hôr bol prepravený do Moravského Svätého Jána, kde mal bielou šatkou označený úkryt. Z tohto miesta bol na konskom voze, v kôpke sena tajne prevezený do Rakúska. Pôsobil v Salzburgu, kde aj 19. 3.2001 zomrel a je tam pochovaný.

 

Vdp. ŠTEPANOVSKÝ Medard, SDB

nar.:  7. 6.1927 – Oreské, kňazská vysviacka:  1. 7.1956 v Taliansku. Predstavený mu určil za pôsobisko saleziánske gymnázium v Buxheim, Nemecko, kde žil a pracoval až do svojej smrti dňa 12. 8.2017, pochovaný v Buxheim.

 

Vdp. MIKUŠ Jozef Elemír, ThLic.

nar.: 26. 7.1927 – Oreské, kňazská vysviacka:  1. 7.1957. Pôsobil v Nemecku, Ríme, Viedeň, Detroit (USA), od roku 2001 na odpočinku v Oreskom, opravil a rozšíril tam kostol. Zomrel:  6. 8.2013, pochovaný v Oreskom.

 

Vdp. MIKULA Bohumil, Mgr.

nar.:  5. 1.1950 – Radošovce, kňazská vysviacka:  9. 6.1973 – Bratislava, primície: 17. 6.1973Radošovce – kazateľ vdp. dekan Jozef HAVRAN, pôsobiská: Pezinok, Svätý Jur, Bratislava, Skalica, Dojč, Čermany, Preseľany, Kúty, Vysoká pri Morave, t.č. na odpočinku Piešťany

 

Vdp. BEDERKA Ján, ICLic., dekan, cirkevný sudca

nar.: 28. 9.1956 – Skalica, kňazská vysviacka: 14. 6.1981 – Bratislava, primície: 21. 6.1981Lopašov – kazateľ vdp. Alojz LACKOVIČ, pôsobiská: Dvorníky, Holíč, Trnava – sv. Mikuláša, Bučany, Sereď, Moravany nad Váhom, Zavar

 

Vdp. FLAJŽÍK Pavel, Mgr.

nar.: 23.12.1956 – Skalica, kňazská vysviacka: 12. 6.1983 – Bratislava, primície: 19. 6.1983Radošovce – kazateľ vdp. Peter KUČERA, pôsobiská: Levice, Pezinok, Bratislava, Lozorno, Dolný Ohaj, Jablonica, Dubová, Rohožník

 

Vdp. MIKULA Felix, Mons., Mgr., dekan

nar.:  1. 6.1950 – Radošovce, kňazská vysviacka: 15. 6.1986 – Bratislava, primície: 22. 6.1986Radošovce – kazateľ vdp. Bohumil MIKULA, pôsobiská: Piešťany, Stupava, Miloslavov

 

Vdp. FLAJŽÍK Ján, Mgr.

nar.: 11.10.1964 – Skalica, kňazská vysviacka: 18. 6.1988 – Banská Bystrica, primície: 26. 6.1988Radošovce – kazateľ vdp. Pavel FLAJŽÍK, pôsobiská: Martin, Hriňová, Jastrabá, Žarnovica, Ladomerská Vieska, Žiar nad Hronom

 

Vdp. KONEČNÝ Ivan, Ing., Mgr., dekan

nar.: 19. 4.1944 – Radošovce, kňazská vysviacka: 25. 5.1975 –       primície: 26. 8.1990Radošovce – kazateľ vdp. Augustín DRŽKA, pôsobiská: Čierne pri Čadci, Čadca, Považské Podhradie, 2019 – na odpočinku

 

Vdp. KUDLÁČ Peter, Mgr.

nar.: 25.12.1968 – Skalica, kňazská vysviacka: 10. 6.1995 – Bratislava, primície: 18. 6.1995Radošovce – kazateľ vdp. Andrej DERMEK, SDB, pôsobiská: Zlaté Moravce, Starý Tekov, Topoľčany, Malacky, Smolinské, Čáry, Závod

 

Vdp. BEDERKA Miroslav, Mgr.

nar.: 10. 8.1972 – Skalica, kňazská vysviacka: 31. 8.1996 – Trnava, primície:  8. 9.1996Lopašov – kazateľ vdp. Jozef JURINA, pôsobiská – Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Jacovce, Dechtice, Banská Štiavnica, Stará Turá, Jakubov, Svätý Jur, Bratislava – Dúbravka

 

Vdp. MÁŠIK Peter, Ing., ThLic.

nar.:  5. 6.1969 – Skalica, kňazská vysviacka:  3. 7.1999 – Trnava, primície:  5. 7.1999Lopašov – kazateľ vdp. Ján HALLON, pôsobiská: Šamorín, Závod, Bratislava, Malacky

 

Vdp. RAJČÁK Radovan, Mgr.

nar.: 12. 1.1988 – Skalica, kňazská vysviacka: 15. 6.2013 – Bratislava, primície: 6.2013Radošovce – kazateľ vdp. Marián MEŇUŠ, pôsobiská: Senica, Bratislava

 

Vdp. VÁVRA Marek, Mgr.

nar.: 8. 4.1994 – Skalica, kňazská vysviacka: 13. 6.2020 – Bratislava, primície: 27. 6.2020 – Radošovce – kazateľ vdp. Radovan RAJČÁK, pôsobiská: Pezinok