Return to KOSTOLY A KAPLNKY

Kostol Narodenia Panny Márie

Farský kostol Narodenia Panny Márie 

Rímskokatolícky farský kostol v Radošovciach bol pôvodne gotický, dokonca možno hovoriť aj o prvkoch románskych. Zápisky týkajúce sa kostola boli niekoľko krát zničené požiarom a tak je veľmi ťažko určiť jeho presný vznik. Dá sa však predpokladať, že v roku 1129 bola obec dôležitým bodom na ceste vedúcej z Moravy na Trnavu. Toto položenie sa jej stalo viackrát osudným. Napadli ju Tatári (1241), Husiti úplne vyplienili (1429)  a to iste aj Turci (1552 a 1633). Od roku 1473 je obec vedená pod názvom Rassich ako mestečko – príslušenstvo holičského panstva. Roku 1730 prešla do vlastníctva skalických jezuitov a po ich zrušení patrila Habsburgovcom. Fara je už roku 1534 nazvaná antiqua – starodávna. Roku 1560 pojala prvá stavba do svojich základov aj starý gotický kostol z druhej polovice 15. storočia. Pri oprave roku 1969 bolo objavené gotické okno, ktoré je rekonštruované. V pôvodnej stavbe je umiestnený krásny oltár Ružencovej Panny Márie. Roku   1744-1762 za farárov Jána Dankoviča a Františka Polakoviča bola prvá stavba rozšírená postavením priečneho kostola, takže kostol pozostáva z dvoch na seba kolmo postavených stavieb tvoriacich v pôdoryse kríž. Veža bola upravená koncom 19. storočia v historizujúcom gotickorenesančnom  slohu. Pôvodná stavba z roku 1560 je zakončená polygonálnym presbytériom a prestavanou vežou krytá valenou klenbou s lunetami a krížovými klenbami. Fasády oboch spojených stavieb majú na nároží lizény a sú členené polkruhovo zakončenými okami. Hlavný vstup do kostola je cez predsienku pristavenú v 19. storočí. Bočný vstup má barokové priečelie s pilastrami a zalomeným volútovým štítom (sochy sv. Ladislava a sv. Štefana). Barokový hlavný oltár je z polovice 18. storočia. V stĺpovej, soškami anjelov oživenej architektúre je obraz narodenia Panny Márie. Po stranách boli sochy sv. Cyrila a Metoda, ktoré sú teraz na nástenných podstavcoch. Kazateľnica je zdobená postavami štyroch evanjelistov. Zdobené lavice s akantovou ornamentikou sú z druhej polovice 18. storočia, podobne ako bola i spovedeľnica, ktorá sa už v kostole nenachádza.

 

Stary kostol

V rokoch 1966-1968 za pôsobenia vdp. Ladislava Dorušáka dostal kostol novú omietku a veža medené pokrytie. Oproti kostolu je farská budova. Pred kostolom je súsošie – pamätník obetiam oboch svetových vojen. Pamiatky na tomto námestíčku Radošoviec dotvára ešte súsošie Najsvätejšej Trojice.

IMG_0416_2

⇓FOTOGALERIA⇓