FARSKÝ ÚRAD

Kontaktné informáce:

Správca farnosti: Mgr. Viliam Tuma

Kaplán: Mgr. Daniel Kremnický

 

Adresa: Radošovce č.12,  90863

Tel.: 034/66 931 10

E-mail: fararadosovce@gmail.com

Farská rada

Najbližšie zasadanie farskej rady: 18. júna 2016 o 19,00   Členovia rady: BALÁŽ Stanislav CHRENKA Jozef FLAJŽÍK Štefan KUDLÁČOVÁ Silvia RAJČÁK Peter MOLENT Martin ŠEBESTA Peter  

Sviatosti

  Krst Birmovanie Eucharistia (sv. prijímanie) Sviatosť pokánia (sv. spoveď) Pomazanie chorých Posvätná vysviacka (kňazstvo) Manželstvo Krst Krst je vstupom do kresťanského života a jeho základom. Človek sa začlení do spoločenstva cirkvi. U katolíkov sa krstia už novorodenci, pretože každý človek má dedičný hriech, od ktorého sa potrebuje oslobodiť a znovuzrodiť sa v krste. Dieťa pri krste dostáva Božiu …

Kontakt

Kontaktné informáce: Správca farnosti: Mgr. Viliam Tuma Kaplán: Mgr. Daniel Kremnický   Adresa: Radošovce č.12,  90863 Tel.: 034/66 931 10 Mobil: 0902 700 797 E-mail: fararadosovce@gmail.com

Pridaj komentár