Return to Filiálky

Oreské

         Kostol sv. Medarda

DSCN0143

História kostola:

V strede dediny stála iba posvätená drevená zvonica. V roku 1817 už stála malá kaplnka zasvätená sv.Medardovi biskupovi, ktorá bola obnovená v roku 1902. V roku 1923 za finančnej pomoci rodákov žijúcich v Amerike boli zadovážené zvony ( nakoľko staré boli vo vojne zrekvírované na zbrojné účely). Jeden bol zasvätený sv. Medardovi a druhý Panne Márii, patrónke Slovenska a sv. Jánovi Nepomuckému.

V roku 2000, za finančnej pomoci dp. Elemíra Mikuša, miestneho rodáka, ktorý pôsobil v USA a na odpočinok sa vrátil do rodiska, bol kostol rozšírený a 15.10. 2000 zasvätený arcibiskupom mons. Jánom Sokolom a zasvätený Panne Márii Ružencovej.

DSCN0141