Return to FARSKÝ ÚRAD

Farská rada

Najbližšie zasadanie farskej rady: 18. júna 2016 o 19,00

 

Členovia rady:

  • BALÁŽ Stanislav

  • CHRENKA Jozef

  • FLAJŽÍK Štefan

  • KUDLÁČOVÁ Silvia

  • RAJČÁK Peter

  • MOLENT Martin

  • ŠEBESTA Peter