LOKALITA

Božie muky a kríže

Kríže a Božie muky v katastri obce Radošovce:   Radošovce – kríž (1911, 1958) na kraji obce Radošovce – kríž (1950) pri kaplnke sv. Stanislava Radošovce – kríž (1900) pred kostolom Radošovce – kríž (1927) v chotári Radošovce – kríž (1948) za obcou Radošovce – kríž (1989) na cintoríne Radošovce – kríž (1750, 1995) drevený …

Hoštečná studienka

Maňovská, alebo ľudový názov Hoštečná studnička je miesto, ktoré leží v Chvojnickej pahorkatine, konkrétne v katastri obce Radošovce – časť Vieska. Nachádza sa  vo Viešťanských hájoch, v blízkosti akropoly hradiska na Zámčisku. Je to tiché miesto, na ktorom je zhotovená studienka, zvonica a dve kaplnky a lavičky na oddych pre unavených pútnikov. V období socializmu toto miesto ostalo uctievané iba …

Mapa