FARNOSŤ

Farský kostol

Farský kostol Narodenia Panny Márie  Rímskokatolícky farský kostol v Radošovciach bol pôvodne gotický, dokonca možno hovoriť aj o prvkoch románskych. Zápisky týkajúce sa kostola boli niekoľko krát zničené požiarom a tak je veľmi ťažko určiť jeho presný vznik. Dá sa však predpokladať, že v roku 1129 bola obec dôležitým bodom na ceste vedúcej z Moravy na Trnavu. Toto položenie sa …

Pôsobiaci kňazi

Farár Michael (Michal)   1561 Farár Ján MIŠIČ   —   Štúdiá ukončil na Pázmáneu roku 1653. (Pázmáneum – rímskokatolícky seminár vo Viedni, založený r. 1623 arcibiskupom Petrom Pázmanyom pre študentov z Uhorska) Farár Zachariáš   —   Štúdiá ukončil r. 1630. Administrátor 7 fílií: Radošovce, Koválovec, Chropov, Lopašov, Oreské, Vieska, Vidovany, Vlčkovany Farár Ján DIVEŠ (Joannes Dives)   1630 – …

Rodáci

Vdp. KUBÍK Anton, dekan nar.:  3. 6.1902 – Radošovce, kňazská vysviacka:  3. 7.1928, pôsobil vo Vrbovom, Veľký Cetín, Vinodol, Stará Turá, Brodské, Semerovo, Zohor, od 1958 do 1964 mimo pastoráciu, Horné Obdokovce, Bajč, Tešedíkovo, zomrel: 27. 1.1985, pochovaný v Radošovciach   Vdp. MIKULA Felix, ThDr., teológ a publicista nar.: 27. 3.1906 – Vieska, kňazské štúdia …

Ružencové bratstvo

Radošovce   Vieska

Filiálky

Pridaj komentár