Return to PASTORAČNÉ CENTRUM

Kto sme

Rodzina veseuá je spoločenstvo detí a mládeže, ktoré sa stretá v Patoračnom centre sv. Jána Pavla II. pri Rímskokatolíckom farskom úrade v Radošovciach. Naším poslaním a náplňou je venovať sa deťom a mládeži ako animátori a pomáhať im v živote na ceste k Bohu, pomáhať im hľadať skutočné hodnoty, ktoré sú v dnešnom svete dosť znehodnocované. Chceme pomáhať našim kňazom v pastorácii pre deti a mládež. Organizujeme výlety, hry, spev, tanec, divadlo a podobné aktivity.

RV