Return to LOKALITA

Hoštečná studienka

Maňovská, alebo ľudový názov Hoštečná studnička je miesto, ktoré leží v Chvojnickej pahorkatine, konkrétne v katastri obce Radošovce – časť Vieska. Nachádza sa  vo Viešťanských hájoch, v blízkosti akropoly hradiska na Zámčisku. Je to tiché miesto, na ktorom je zhotovená studienka, zvonica a dve kaplnky a lavičky na oddych pre unavených pútnikov.

V období socializmu toto miesto ostalo uctievané iba jednotlivcami. Púte sa nekonali, ale vždy sa niekto našiel z okolia, kto aspoň raz do roka vypral drapérie na drevenom oltári a očistil ho. Až po revolúcii 1989 sa pomaly začal zvyšovať počet pútnikov nielen z okolitých dedín, ale i kúpeľných hostí z blízkych Smrdákov. Do týchto kúpeľov sa dá z tohto miesta prejsť priamo cez les. V jubilejnom roku 2000 sa začalo s renovovaním tohto miesta. Zachovala sa pôvodná kamenná jaskynka s Lurdskou sochou Panny Márie, okolo ktorej je vybudovaný malý kostolík s vežičkou a krížom s malou zvonicou. Na pravej strane, kde bol drevený oltár, je vymurovaná Muka so sochou Panny Márie z pieskovca v životnej veľkosti

Na ľavej strane jaskynky je osadený drevený kríž s mosadzným korpusom. Vedľa neho je studnička v pôvodnom betónovom stave. Veľkým prínosom rekonštrukcie je vydláždené priestranstvo pred studničkou a sochami Panny Márie, na ktorom sa od roku 2001 každoročne, trinásteho mája – na výročie Fatimských zjavení, konajú sväté omše. Toto miesto – Maňovská sa stalo pútnickým miestom, veľmi navštevovaným okolitými usadlosťami. Konajú sa tam púte k úcte Panne Márii. Ľudia vybudovali betónovú studienku a k pôvodnej jaskynke pribudol z pravej strany malý drevený oltár so sochou Panny Márie. Samotné prostredie je veľmi zaujímavé pre turistov v každom ročnom období. Na jar s kyticami konvaliniek, v lete, či na jeseň s košmi hríbov a v zime je dobre prešliapaná stopa pre športovcov na bežkách. A to ich možno stretnúť i v staršom veku. Je tu naozaj krásny kút prírody s množstvom vegetácie a zveri.

 

 

⇓FOTO, sv. omša 13.5.2018⇓

Nemôžeme zobraziť túto galériu