PASTORAČNÉ CENTRUM

DSC02839

Kto sme

Rodzina veseuá je spoločenstvo detí a mládeže, ktoré sa stretá v Patoračnom centre sv. Jána Pavla II. pri Rímskokatolíckom farskom úrade v Radošovciach. Naším poslaním a náplňou je venovať sa deťom a mládeži ako animátori a pomáhať im v živote na ceste k Bohu, pomáhať im hľadať skutočné hodnoty, ktoré sú v dnešnom svete dosť znehodnocované. Chceme pomáhať našim kňazom v pastorácii pre deti a mládež. …

Naše aktivity

Začiatkom roku 2011 sme nacvičili divadelnú hru s názvom: Obeť spovedného tajomstva. Jej premiéra sa uskutočnila v nedeľu 9. októbra 2011 v Kultúrnom dome v Radošovciach. reprízy: 28. január 2012 – Bratislava kňazský seminár 5. február 2012 – Viničné 25. február 2012 – Závod 26. február 2012 – Dubová pri Modre 3. marec 2012 – Kaplna 4. marec 2012 – Štefanov 11. …

Aktuálne dianie

Návšteva rehoľnej sestry Siardy. 18. marca 2017 Rodzinu veseuú navštívala rehoľná sestra Siarda, premonštrátka z Trnavy. Stretnutie s ňou sme rozplánovali na dve časti. Najskôr sa stretla s mladšími členmi Rodziny veseuej, t. j. od škôlkarov až po posledný ročník ZŠ, pre ktorých si okrem iného pripravila aj zaujímavé pôstne aktivity. Potom sme ju pozvali na faru na …

História

[origincode_videogallery id=“2″]