Return to PASTORAČNÉ CENTRUM

Aktuálne dianie

Návšteva rehoľnej sestry Siardy.

18. marca 2017 Rodzinu veseuú navštívala rehoľná sestra Siarda, premonštrátka z Trnavy. Stretnutie s ňou sme rozplánovali na dve časti.

Najskôr sa stretla s mladšími členmi Rodziny veseuej, t. j. od škôlkarov až po posledný ročník ZŠ, pre ktorých si okrem iného pripravila aj zaujímavé pôstne aktivity.

Potom sme ju pozvali na faru na večeru, kde sa stretla aj s p. farárom a p. kaplánom. Po večeri sme pokračovali stretnutím s mládežou od 1. ročníka stredných škôl až po dospelých vrátane p. farára a p. kaplána.

I pre túto skupinu si pripravila tému pôstu primeranú vekovej kategórii.

Porozprávala tiež o svojej zaujímavej ceste k povolaniu do zasväteného života. Priblížila život ich zakladateľa sv. Norberta a podelila sa o zážitky z evanjelizačnej činnosti, ktorú v súčasnosti okrem iného praktizuje aj v modernej počítačovej firme, kde raz týždenne robí Biblické raňajky pre zamestnancov, ktorí majú záujem.

 


 

25 rokov Rodziny veseuej

[fvplayer src=“https://radosovce.fara.sk/wp-content/uploads/2018/01/RV_25_1.mp4″ width=“720″ height=“576″]


Premiéra Mauí chuapec z Radošovec 3

Kultúrny dom Radošovce

20. novenbra 2016 o 16:00 hod.

 

       UPÚTAVKA:


Teraz pracujeme na dlhodobom projekte. Natáčame seriál podľa knižnej predlohy Felixa Hája ( pseudonym Marie Wágnerovej Černej) Školák Kája Mařík.

Plánujeme vydať 3 DVD.

Prvé nám už vyšlo v novembri 2014 pod názvom: Mauí chuapec z Radošovec 1.

Nachádza sa na ňom 6 príbehov + úvodný a záverečný videoklip:

 • Kája má starost o nemocnú Zdeničku

 • Kája se Zdenkú pasú husičky

 • Kája učí Zdenku kotrmelce

 • Pan lesný ukazuje chupacom, de majú prach

 • Co sa stauo Kájovi deň pred Božím Teuem

 • Svátek Božího Teua v Radošofcách

img079

Počas 22 ročnej existencie nášho spoločenstva sa nám venovali viacerí kňazi, ktorých Pán Boh poslal do našej farnosti. Každý sa nám snažil odovzdať to najlepšie, čo od Boha dostal. Medzi nimi bol však jeden kňaz, ktorý najskôr vyštudoval lesnícku školu a vo voľnom čase rád pracuje s kamerou. Tieto svoje dve lásky spojil s najväčšou láskou k Bohu a pomocou nich nás viedol k Nemu bližšie. Hoci rozhodnutie ešte niečo nafilmovať bolo motivované jeho predchodcom, otázka čo konkrétne to bude sa vyriešila až o štyri roky neskôr v Slovenskom raji, keď sme v jeden večer prečítali 7. kapitolu v knihe Školák Kája Mařik a to napokon rozhodlo. Príbehy o tomto chlapcovi zachytávajú krásu lesov, prírody, tradície našich predkov, kroje i úprimnú zbožnosť v každodennom živote. Napadla nám zasadiť niektoré z Kájovych príbehov do náško prostredia a pomocou kamery priblížiť vám všetkým.

Nasledoval rok príprav:

– hľadanie hlavných postáv (keď sme ich našli, pracovali sme priebežne počas roku na ich)

-obsadenie vedľajších postáv,

-výber interiéru a exteriéru,

-výroba kostýmov a kulís,

-premyslenie všetkých detailov.

Potom prišiel 14. apríl 2012, kedy padla prvá klapka.

Spojili sme lásku k Bohu s láskou k prírode a k flmovaniu, tak ako nám to svojím príkladom ukázal náš bývalý pán kaplán Marián Meňuš. Nakoľko sa nám to podarilo, posúďte sami 🙂

****************************************************************************************************

Premiéru druhého DVD plánujeme na september 2015.

Malo by sa na ňom nachádzať ďalších 5 príbehov:

 • Kája a pan lúpežník

 • Kníža pan

 • Na zamku

 • Na sbírce s milosrdnim bratrem

 • Kája vydymuje ( trojkrálová posvícka )

 Na dokončení DVD 2 momentálne stále pracujeme a pripravujeme ho do konečnej verzie.

Odkaz na oficiálnu stránku KÁJU MAŘÍKA:  http://skolakkajamarik.cz/

Kto má záujem o toto DVD Mauí chuapec z Radošovec 1 si ho môže objednať prostredníctvom mailovej adresy: rodzinaveseua@gmail.com

⇓FOTO z NATÁČANIA⇓