Sv. omša za živých a mŕtvych záhradkárov u kaplnky sv. Víta – výročie záhradkárov.