Ďakovná sv. omša za 25 rokov Rodziny veseuej

V stredu 3. januára sa uskutočnila ďakovná sv. omša za 25 rokov Rodziny veseuej.Táto sv. omša bola obetovaná za všetkých členov Rodziny veseuej, teda nielen terajších, ale aj tých bývalých, ktorí v priebehu 25 rokov do tohto spoločenstva patrili, alebo teraz patria. Tiež za všetkých kňazov, ktorí pre toto spoločenstvo počas týchto rokov „ strácali čas“ a usmerňovali ho smerom k Pánu Bohu a tiež za všetkých dobrodincov, ktorí Rodzinu veseú podporujú, či už duchovne, alebo hmotne. Na tejto sv. omši sa zúčastnili deti a mládež a tiež bývalí členovia a sympatizanti Rodziny veseuej. Pozvanie prijali tiež viacerí z našich bývalých kaplánov.