Spomienka na pána dekana Alberta REHÁKA – ďakovná sv. omša za účasti kňazov rodákov – 1.7.2017