Posvätenie renovovanej sochy Božského srdca pred farským úradom, 3.6.2016